• Chi bộ Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng  (16/10)

  Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng Có chức năng, nhiệm vụ: Khám và chữa bệnh.

 • Chi bộ Công ty Bảo việt Nhân thọ Thừa Thiên Huế  (15/10)

  Công ty Bảo Việt Nhân thọ Thừa Thiên Huế là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ, thuộc Tập đoàn Tài chính Bảo Việt Việt Nam, có chức năng kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm Nhân thọ.

 • Chi bộ Công ty Bảo việt Thừa Thiên Huế  (15/10)

  Công ty Bảo việt Thừa Thiên Huế là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, thuộc Tập đoàn Tài chính Bảo Việt Việt Nam, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm và đầu tư vốn.

 • Công ty cổ phần phần mềm và Thương mại điện tử Huế  (09/10)

  Chi bộ Công ty cổ phần phần mềm và Thương mại điện tử Huế thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 38-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa thiên Huế. Chi bộ là đơn vị được tách ra từ Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế theo Đề án kiện toàn Trung tâm của UBND Tỉnh.

 • Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế  (08/10)

  Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định 03-QĐ/ĐUK, ngày 18/5/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, có chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;ại hội Chi bộ lần thứ nhất

 • Chi bộ Công ty TNHH NN MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế  (07/10)

  Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế hoạt động kinh doanh xổ số trên phạm vi khu vực Miền Trung- Tây Nguyên. Công ty Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 101-QĐ/UBND ngày 04 tháng 08 năm 1989 của UBND tỉnh trên cơ sở tách ra từ Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Trị Thiên.