• Đảng bộ Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang  (16/10)

  Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang có chức năng kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành quốc tế, vận chuyển du lịch, xuất nhập khẩu, đại lý vé máy bay, liên doanh liên kết trong và ngoài nước về các dịch vụ du lịch
 • Chi bộ Công ty cổ phần Hoài Nam  (15/10)

  Công ty Cổ phần Hoài Nam được thành lập đầu năm 2008, chính thức đi vào hoạt động tháng 6/2008

 • Đang bộ công ty cổ phấn Đầu tư Du lịch Đống Đa  (09/10)

  Năm 1999, chi bộ Khách sạn Đống Đa được thành lập với 5 đảng viên từ các đơn vị khác chuyển về và trực thuộc đảng bộ Ban Tài chính quản trị Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế thực hiện nhiệm vụ là Nhà khách của Tỉnh uỷ, sau đó chi bộ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế. Năm 2004, Khách sạn Đống Đa đổi tên thành Công ty Du lịch Đống Đa và được chuyển giao sang UBND Tỉnh quản lý, chi bộ Công ty trực thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng Thừa Thiên Huế.

 • Chi bộ công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Thuận Phú  (09/10)

  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thuận Phú được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Du lịch Thuận Hóa sang Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc đã nghiên cứu, xây dựng chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp lâu dài, bền vững theo hướng Thương mại, Dịch vụ Du lịch, Bất động sản và các ngành nghề phụ trợ, đa dạng hoá sản phẩm truyền thống Dân Tộc, giữ vững thương hiệu gắn liền văn hóa Huế, được thể hiện trong từng sản phẩm dịch vụ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Huế - Việt Nam

 • Đảng bộ công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế  (09/10)

  Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Huế (tiền thân là Công ty Du lịch Cố đô Huế) là doanh nghiệp Nhà nước quản lý phần vốn Nhà nước tại các liên doanh trong nước, liên doanh với nước ngoài, với các mô hình hoạt động: công ty Nhà nước 1 thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh...