• Đảng bộ Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế  (01/11)

  Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế là Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, chuyên kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu, vật tư thiết bị chuyên dùng của ngành xăng dầu phục vụ nhu cầu SXKD và tiêu dùng, đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực.

 • Chi bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế  (19/10)

  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Thừa Thiên Huế - tiền thân là Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu Thừa Thiên Huế. Từ tháng 10/2004

 • Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Quản lý Khai thác công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế  (19/10)

  Công ty TNHH NN MTV Quản lý - Khai thác công trình Thuỷ lợi Thừa Thiên Huế được thành lập vào năm 2003

 • Đảng bộ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế  (18/10)

  Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, tiền thân là Điện lực Thừa Thiên Huế, được thành lập năm 1975, năm 2010 đổi thành Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

 • Chi bộ Công ty CP Phần mềm và Thương mại điện tử Huế  (16/10)

  Chi bộ Công ty cổ phần phần mềm và Thương mại điện tử Huế thành lập ngày 16 tháng 6 năm 2012 theo Quyết định số 38-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa thiên Huế. Chi bộ là đơn vị được tách ra từ Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế theo Đề án kiện toàn Trung tâm của UBND Tỉnh.

 • Chi bộ Công ty TNHH MTV Lương thực Thừa Thiên Huế  (16/10)

  Đảng bộ Công ty Lương thực Thừa Thiên Huế được thành lập từ tháng 9 năm 1989 sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế)

 • Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế  (10/10)

  Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế - Tiền thân là Nhà máy nước Huế được xây dựng dưới thời Pháp thuộc vào năm 1909. Tháng 12/2005 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế. Hiện nay Công ty có 27 nhà máy sản xuất nước, 27 trạm tăng áp với tổng công suất 170.000 m3/ ngày đêm.

 • Đảng bộ Viễn thông Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Đảng bộ Viễn thông Thừa Thiên Huế được thành lập tháng 01/2008 trên cơ sở tách ra từ Đảng bộ Bưu Điện tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), tổng số 242 Đảng viên; cấp ủy gồm 21 đồng chí; 19 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Viễn thông Thừa Thiên Huế đã Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn Tỉnh TT Huế trong mọi tình huống, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp

 • Chi bộ Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Thừa Thiên Huế là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh vận tải xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu trong nước và quốc tế; kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; bán buôn xe ô tô; bán phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác; sửa chữa xe máy và một số ngành nghề kinh doanh khác…

 • Đảng bộ Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Bưu điện tỉnh là một đơn vị thuộc ngành Bưu điện Việt Nam có 67 năm truyền thống (15/8/1945 - 15/8/2012). Năm 2008 thực hiện phương án của Chính phủ về chia tách Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh được chia tách và thành lập mới trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.