• Đảng bộ Công ty cổ phần Dệt – May Huế  (01/11)

  Đảng bộ Công ty Cổ phần Dệt-May Huế được thành lập theo Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế. Có chức năng “lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công ty phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động

   

 • Đảng bộ Công ty cổ phần Long Thọ  (18/10)

  Công ty cổ phần Long Thọ tiền thân là Nhà máy Vôi Long Thọ, được thành lập trong thời kỳ Pháp thuộc, với bề dầy hơn 100 năm hoạt động. Công ty được cổ phần hoá từ năm 2005.

 • Đảng bộ Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam  (17/10)

  Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam (đổi tên năm 2016) tiền thân là Nhà Máy Bia Huế được thành lập ngày 20/10/1990. Sự ra đời của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển của Nhà máy Bia Huế.

 • Đảng bộ Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco Tenamyd  (16/10)

  Công ty cổ phần Dược Trung ương Medipharco - Tenamyd là một doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam. Công ty được thành lập năm 1976 và cổ phần hoá từ tháng 01/2006.

 • Đảng bộ Công ty Hữu hạn Xi măng Luks Việt Nam  (09/10)

  Đảng bộ Công ty hữu hạn xi măng Luks (Việt Nam) hoạt động trong doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài được hình thành trong quá trình chuyển đổi từ Công ty hữu hạn Luks xi măng Thừa Thiên Huế (Luksvaxi) theo Quyết định số 327A/GPĐC1 ngày 07/02/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Chi bộ Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế được cổ phần hoá và đi vào hoạt động từ tháng 01/2006. Công ty có chức năng sản xuất, cung ứng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; sản xuất trang trại; kinh doanh xăng dầu, dịch vụ ăn uống, khách sạn,… trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận.

 • Chi bộ Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Á Châu  (09/10)

  Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Á Châu tiền thân là Nhà máy Bia Huế, một doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào năm 1990. Công ty được cấp giấy phép kinh doanh và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 01/3/2011.

 • Đảng bộ Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế tiền thân là Xí nghiệp khai thác chế biến Titan, thành lập năm 1987. Đến ngày 01 tháng 11 năm 2005, được đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 • Chi bộ Công ty TNHH MTV lương thực Thừa Thiên Huế  (09/10)

  Đảng bộ Công ty Lương thực Thừa Thiên Huế được thành lập từ tháng 9 năm 1989 sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế). Đến tháng 10 năm 2002 Công ty Lương thực Bình Trị Thiên được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 Công ty Lương thực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.