Giới thiệu Cổng thông tin Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

 Kính gửi:  Các đồng chí và các bạn quan tâm

Đã từ lâu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết tâm xây dựng một trang thông tin điện tử (website) riêng của Đảng bộ để cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ có một giao diện thuận lợi, chia sẻ thông tin.

Thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy Khối năm 2012, tháng 6/2012 Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện website của Đảng bộ Khối với tên gọi là Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đồng thời ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo website do Đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành lập Ban biên tập do Đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Trưởng ban. Website hình thành được sự giúp đỡ chuyên môn kỹ thuật của Viễn thông Thừa Thiên Huế và Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Thừa Thiên Huế. Sau ba tháng nỗ lực tổ chức thực hiện, mặc dù đang còn phải thu thập và cập nhật thêm nhiều thông tin nữa, song đến hôm nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối vẫn quyết định khai trương Cổng thông tin của Đảng bộ Khối nhằm làm cho các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ có nơi để giao lưu và chia sẻ thông tin. Trong quá trình phát triển, các nội dung và hình thức của từng hạng mục của website sẽ được hoàn thiện dần.

Cổng thông tin của Đảng bộ Khối được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp; kịp thời chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Đảng ủy Khối đến cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối cũng như đơn vị bạn; tạo điều kiện để các đơn vị trong Khối trao đổi thông tin, mở rộng giao lưu, hợp tác nhằm góp phần làm tốt công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ khối.

Đảng ủy Khối hy vọng Cổng thông tin của Đảng bộ Khối sẽ thực sự là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các thành viên của Đảng bộ thông qua các không gian thông tin riêng trên website cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối để các tổ chức cơ sở đảng có thể chủ động đưa thông tin về các hoạt động của đơn vị mình lên, để phổ biến trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối rất mong nhận được sự hợp tác, góp ý của các đồng chí và các bạn.

                                                                                                                                         BAN BIÊN TẬP