Chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng

Chào cờ thứ 2 tuần đầu tháng, nét đẹp văn hóa của HueWACO

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm của công dân và lòng tự hào dân tộc của người lao động trong doanh nghiệp. Để nghi thức chào cờ thật sự trở thành nghi thức thường xuyên, Đảng bộ và Ban Giám đốc Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) đã chỉ đạo triển khai nghi thức chào cờ vào ngày thứ 2 tuần đầu cùa tháng tại tất cả các Chi nhánh, nhà máy và Văn phòng Công ty.

Đúng 6h45 sáng 20/8, HueWACO đã trang trọng tổ chức lễ chào cờ đầu tuần. Hơn 100 cán bộ, công nhân viên của Công ty trong trang phục chỉnh tề đã nghiêm túc thực hiện buổi lễ.

 

Sau phần nghi lễ, đồng chí Trương Công Nam, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động của tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tới; biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực hoàn thành suất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở những hạn chế yếu kém. Thông điệp quan trọng nhất của Lãnh đạo công ty khi tổ chức Lễ chào cờ là làm sao để mọi CBCNV có thời gian gặp gỡ đầu tuần, cùng nhìn về một hướng với Tổ quốc mình, với cả lá cờ mang tính biểu tượng của HueWACO, qua chào cờ đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Bắt đầu một tuần làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Hoạt động này cũng góp phần tạo nên nét đẹp trong văn hoá doanh nghiệp; góp phần xây dựng Công ty ngày càng văn minh, hiện đại.

 “Hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn”  với việc chào cờ đầu tuần giúp mỗi một CBCNV Công ty thấy mình tự hào hơn khi hát bài Quốc ca và bài ca truyền thống của Công ty ở ngày đầu tuần và khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, thêm yêu nơi mình công tác để từ đó mọi người làm việc có tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hơn như khẩu hiệu hành động “Vì sự phát triển của Công ty, vì sự hài lòng của khách hàng, chúng ta luôn sẵn sàng”, là việc làm có ý nghĩa, thiết thực trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là, Công ty sẽ tổ chức kể chuyện dưới cờ, “Mỗi tháng một câu chuyện” về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt.

Đây là nét đẹp văn hoá công sở cần được duy trì và nhân rộng như một hình thức thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân.