Đảng ủy Khối doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp, đội ngũ đảng viên

     Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành một số chủ trương, chính sách, giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, doanh nhân phát huy tài năng; Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp định kỳ gặp mặt doanh nhân, tổ chức đối thoại, biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp, tôn vinh các doanh nhân. Đặc biệt, vừa qua Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  Sự ra đời của Nghị quyết trong bối cảnh hiện nay, là sự động viên khích lệ lớn lao, tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục trụ vững, vượt qua khó khăn, trở ngại đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 Dưới tác động của các chủ trương, chính sách nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bước phát triển nhanh về số lượng và chuyển biến về chất lượng. Hiện nay, tại Thừa Thiên Huế hiện có 3200 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 6500 doanh nhân. Trong số các doanh nghiệp đang hoạt động có 49 doanh nghiệp Nhà nước, 3127doanh nghiệp tư nhân và 24 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó có 46 doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp. Cùng với sự tăng nhanh về số lượng và quy mô vốn hoạt động, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, năng động, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; khai thác ngày càng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hàng năm đa số các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối đều SXKD có lãi, doanh thu tăng bình quân 17%/năm; nộp ngân sách bình quân hàng năm tăng 7,6%/năm, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh, bảo đảm việc làm ổn định cho trên 18.500 cán bộ, công nhân - lao động, thu nhập bình quân của người lao tăng 18,5%/năm. Bên cạnh việc chăm lo cho sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội, công tác từ thiện nhân đạo, giải quyết việc làm cho người lao động, …

Với những kết quả và thành tích đạt được trên các lĩnh vực họat động, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp và doanh nhân thuộc Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.... 41 đơn vị và cá nhân được vinh danh các danh hiệu của các ban, ngành Trung ương như: Sao Vàng Đất Việt, Cúp Vàng chất lượng, Cúp Vàng Thánh Gióng, Cúp Vàng sản phẩm Việt uy tín - Chất lượng, Cúp Vàng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cúp Vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng, giải cầu Vàng cao phù hợp hợp tiêu chuẩn; giải thưởng trí tuệ Việt Nam, giải thưởng sáng tạo khoa học – kỷ thuật – công nghệ (VIIFOTECH), giải thưởng  Doanh nghiệp phát triển bền vững; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Doanh nhân làm theo lời Bác... Những thành tích và kết quả đạt được của các doanh nghiệp, doanh nhân là rất đáng tự hào, thể hiện tinh thần phấn đấu của các doanh nghiệp, doanh nhân. Điều đó cho thấy, doanh nghiệp, doanh nhân dù ở thành phần kinh tế nào, là đảng viên hay không là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đều đã và đang chung tay xây dựng đất nước và quê hương theo đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 Tuy nhiên các doanh nghiệp và doanh nhân thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Thừa Thiên Huế hiện đang ở vào giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình phát triển. Kinh tế thế giới vẫn tiếp tục có những diễn biến bất lợi, khó lường. Ở trong nước, bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát mặc dù đã được kiềm chế bước đầu, nhưng vẫn còn ở mức cao và còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Môi trường kinh doanh khó khăn đã buộc một một số doanh nghiệp hoạt động cầm chừng. Nhưng phần lớn các doanh nghiệp vẫn trụ vững. Nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh. Không ít doanh nghiệp đã duy trì sản xuất, kinh doanh không vì bài toán lỗ lãi đơn thuần của doanh nghiệp mà là vì tình cảm và trách nhiệm trước việc bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động và góp phẩn vào tăng trưởng. Đó là những nỗ lực rất đáng trân trọng của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân.

Để tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, doanh nhân trong tình hình mới và Đảng ủy Khối đã xác định rõ những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới là: xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Để làm được điều đó, trước hết Đảng ủy Khối sẽ là “cầu nối” quan trọng trong việc chuyển tải các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy… đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở đảng kịp thời cụ thể hoá thành nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế tỉnh nhà. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thường xuyên sâu sát, nắm tình hình các doanh nghiệp, kịp thời động viên doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, hướng cho các doanh nghiệp, doanh nhân lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm chỗ dựa cho công tác xây dựng Đảng và ngược lại là làm tốt công tác xây dựng Đảng để tạo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh mời các chuyên gia kinh tế, tài chính đầu ngành về thông tin kinh tế, tài chính, truyền thụ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp...; Thường xuyên cập nhật đăng tin các hoạt động của doanh nghiệp lên trang Website của Đảng ủy Khối; tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân  và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ doanh nhân.

Thường xuyên tổng hợp các kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành của tỉnh để bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh; Nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia, hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động trong sản xuất, mua sắm và tiêu dùng hàng Việt Nam nhằm bình ổn giá cả thị trường, nhất là trong những tháng cuối năm, các ngày lễ, tết.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân, tạo điều kiện cho doanh nhân tham gia các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Thường xuyên động viên các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đóng góp cho quê hương đất nước. Định kỳ hằng năm, tổ chức ký kết thi đua trong các Khối, tiến hành sơ kết phong trào thi đua vào dịp Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, kịp thời khen thưởng, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu.

Chúng tôi hy vọng đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là lực lượng doanh nhân trẻ với khát vọng kinh doanh và tinh thần dân tộc, với sự chủ động, sáng tạo của người Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tìm được cách đi cho mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập thành công.