Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Sáng 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng: Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các ủy ban của Quốc hội...

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII có tầm quan trọng vì các nghị quyết, quy định, kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên và nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Do vậy, việc các đồng chí tham dự đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước và chất lượng của hội nghị hôm nay chính là chúng ta đã thực hiện trách nhiệm nêu gương về học tập nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị chú ý lắng nghe báo cáo viên, kết hợp nghiên cứu tài liệu; trao đổi, thảo luận liên hệ thực tiễn ở địa phương và đơn vị mình. Sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, đoàn thể nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền giới thiệu nghị quyết, quy định tới cán bộ, nhân dân ở địa phương và đơn vị mình. Quá trình học tập, tuyên truyền về nghị quyết cần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là phải thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung chính của Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ giới thiệu Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; sớm đưa các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.

Nguồn: qdnd.vn