Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển dụng lao động chuyên môn nghiệp vụ năm 2018

Chiều ngày 20/9/2018 cùng với một số đơn vị trên toàn Tổng Công ty, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thi tuyển dụng lao động chuyên môn, nghiệp vụ năm 2018.

Trong đợt này có hơn 50 thí sinh đã tham gia thi tuyển vào các chức danh: chuyên viên quản lý lao động tiền lương, chuyên viên quản lý hành chính công, chuyên viên quản lý PHBC và chuyên viên Công nghệ thông tin.

Đợt thi tuyển đã diễn ra nghiêm túc, minh bạch theo đúng qui trình và yêu cầu của Tổng Công ty.

Bưu điện tỉnh