Đảng bộ Ngân hàng CSXH TT.Huế tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chiều ngày 27/7/2018, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng như các nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên của NHCSXH TT-Huế, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội".

Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn  - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Sau Hội nghị này, cán bộ, đảng viên và người lao động sẽ viết thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, về nhận thức sâu sắc của mỗi cá nhân về ba nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để vận dụng vào công việc hàng ngày của NHCSXH TT-Huế trong thời gian tới hiệu quả và thiết thực nhất./.

Bài và ảnh: Việt Anh