Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 11/5/2018, Ban Thưởng vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị sơ  kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các tham luận trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Cũng tại Hội nghị sơ kết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm  thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyễn Thị Hường