QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 24/4/2007. Sự ra đời của Đảng bộ khối là một dấu mốc quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; từ đó các TCCS đảng trong khối cùng sinh hoạt trong một loại hình, có điều kiện hơn để thể hiện và khẳng định mình; thuận lợi hơn trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối

Khi mới thành lập Đảng bộ Khối gặp rất nhiều khó khăn do khủng khoảng kinh tế toàn cầu kéo dài, tình hình lạm phát trong nước tăng cao; cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập; thời tiết, khí hậu diễn biến thất thường; tổ chức bộ máy, phương tiện và điều kiện làm việc chưa ổn định, nhưng được sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của UBND tỉnh và các ban ngành liên quan, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy đã vượt lên tất cả, sớm ổn định tổ chức, đi vào hoạt động và bước đầu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của một cấp ủy cấp trên cơ sở. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã bảo đảm vai trò lãnh đạo liên tục của TCCS đảng theo chức năng, nhiệm vụ mà Trung ương quy định, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp; tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh, từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối đã qua 2 kỳ Đại hội:

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2007-2012, tiến hành từ ngày 04- 05/11/2007 dự đại hội có 206 đại biểu thay mặt cho 2.500 đảng viên của 38 tổ chức cơ sở đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Lương Quang Châu được bầu làm Bí thư, đồng chí Dương Kim Song và đồng chí Lê Bích Thủy làm Phó Bí thư. Chủ đề của Đại hội là “tập trung xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, phát triển doanh nghiệp có hiệu quả, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”.

Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2011-2015, tiến hành từ ngày 23-24/12/2011. Dự đại hội có 225 đại biểu, thay mặt cho 2.850 đảng viên của 47 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Lương Quang Châu - Tỉnh ủy viên được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Dương Kim Song làm Phó Bí thư thường trực và đồng chí Ngô Duy Thanh làm Phó Bí thư. Đại hội đề ra quyết tâm chính trị là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới, hội nhập và phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

5 năm xây dựng và phát triển, thời gian không dài và phải đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, Đảng bộ khối đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và có bước trưởng thành đáng ghi nhận. Ngày mới thành lập Đảng bộ có 38 TCCS đảng với 23 đảng bộ và 15 chi bộ, 2.439 đảng viên trên tổng số 17.693 cán bộ, công chức và người lao động. Đến nay, Đảng bộ Khối có 47 tổ chức cơ sở đảng với 27 đảng bộ và 20 chi bộ trực thuộc, có 2.850 đảng viên trên tổng số 18.500 cán bộ, nhân viên và người lao động. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở đã quán triệt và vận dụng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đề ra các Nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, mở rộng ngành nghề theo hướng kinh doanh tổng hợp, tiến hành sắp xếp lại sản xuất, đổi mới trang thiết bị - công nghệ; chú trọng chất lượng, hiệu quả, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu; chủ động hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại… Đến nay đa số các doanh nghiệp SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD và đạt tăng trưởng cao. Doanh thu của các doanh nghiệp tăng bình quân 17%/năm; nộp ngân sách bình quân hàng năm tăng 7,6%/năm, chiếm gần 40% tổng thu ngân sách hàng năm của tỉnh. Những sản phẩm chủ yếu của tỉnh do các doanh nghiệp thực hiện như: bia, xi măng, hàng dệt - may, phân bón, thuốc chữa bệnh, khoáng sản... đều có sản lượng năm sau tăng cao so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Do từng bước tháo gỡ được khó khăn, SXKD tiếp tục được mở rộng, phát triển, nhiều chương trình dự án mới được đầu tư và đi vào hoạt động nên hầu hết các doanh nghiệp đều bảo đảm việc làm ổn định cho trên 18.500 cán bộ, công nhân-lao động, nhiều doanh nghiệp mở rộng SXKD, thu hút thêm nhiều lao động. Thu nhập bình quân của người lao không ngừng được cải thiện. Năm 2011 đạt 5,1 triệu đồng/tháng, tăng 18,5%/năm và tăng gấp 2,2 lần so với năm 2007. Các chế độ chính sách đối với công nhân, lao động (như BHXH, BHYT, BHTN…) được hầu hết các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ. Điều kiện làm việc, đời sống tinh thần của CBNV và người lao động được hầu hết các doanh nghiệp chăm lo; các hoạt động VHVN-TDTT, tham quan, nghỉ dưỡng được duy trì thường xuyên, trở thành động lực thúc đẩy SXKD phát triển, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Công tác quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng là một điều kiện để bảo đảm cho doanh nghiệp ổn định và phát triển đã được Đảng bộ coi trọng. Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở thường xuyên coi trọng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về tình hình, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong từng giai đoạn và vận dụng thực hiện tốt tại đơn vị, doanh nghiệp; hầu hết các đối tượng trong khối đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – anh ninh. Các doanh nghiệp đã quán triệt tốt quan điểm phát triển SXKD gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ. Công tác huấn luyện tự vệ hàng năm, công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ SXKD, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự an toàn doanh nghiệp… luôn được quan tâm, triển khai nghiêm túc và đạt kết quả tốt, vì vậy 5 năm qua, tình hình AN-TT, an ninh kinh tế tại các doanh nghiệp thuộc khối luôn được giữ vững, tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp được bảo vệ tốt.

Trong quá trình hoạt động, ngoài việc xác định đúng mục tiêu, phương hướng và biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chủ yếu đó là SXKD đạt hiệu quả, các doanh nghiệp luôn hưởng ứng và tích cực tham gia có hiệu quả hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo do các ngành, các cấp phát động, như: đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, giúp đỡ đồng bào bị bão, lụt, thiên tai; hiến máu nhân đạo, xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… với số tiền và hiện vật trị giá gần 36 tỉ đồng/5 năm.

Hoạt động này của các doanh nghiệp thực sự có hiệu quả, mang ý nghĩa nhân đạo - xã hội lớn lao. Chẳng những góp phần chia sẻ, giảm thiểu khó khăn, kịp thời động viên những đối tượng thiếu may mắn, mà còn góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ giữa giai cấp công nhân với các tầng lớp nhân dân khác trong cộng đồng xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Đồng thời với việc lãnh đạo, tham gia lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng yếu, Đảng bộ khối đã thường xuyên tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp. Ngay sau khi được thành lập và sau mỗi kỳ Đại hội, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Tỉnh uỷ và theo quy định của Ban Bí thư TW Đảng, Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở đã xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc, lãnh đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

Đảng bộ khối luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai kịp thời, nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị - học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, kịp thời đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối và các cấp uỷ cơ sở đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình hành động, đề ra nhiều biện pháp cụ thể nhằm lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, rèn luyện, giữ gìn đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nắm bắt và giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh ở cơ sở.

Đảng bộ thường xuyên đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, sắp xếp các TCCS đảng, triển khai thực hiện các quy định mới của Ban Bí thư trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ khối và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp; coi trọng công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, Chi bộ; vì vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được nâng lên một bước. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, có trên 85% TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh, 85% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ chú trọng và đạt kết quả tốt. 5 năm qua, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp trên 650 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2850 đồng chí, thực sự góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên và tăng thêm sinh lực cho Đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ chú ý và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, phương châm theo quy định đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Công tác vận động quần chúng, xây dựng các đoàn thể được Đảng bộ tăng cường. Đoàn thanh niên, Hội CCB khối và các đoàn thể ở từng doanh nghiệp tích cực hoạt động, tham gia và tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ và mỗi đơn vị, doanh nghiệp.

Đại diện các khối ký kết thi đua

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong doanh nghiệp được xác định và ngày càng phát huy tốt hơn; không khí dân chủ cởi mở hơn, trở thành động lực quan trọng khơi dậy và phát huy tính tích cực của cán bộ, công nhân, lao động, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng đơn vị, doanh nghiệp và toàn Đảng bộ.

Vai trò và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ trong Đảng bộ không ngừng được đề cao và từng bước đổi mới. Đảng uỷ khối đã thường xuyên sâu sát cơ sở; quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề do thực tiễn hoạt động ở các đơn vị đặt ra và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm…, trong chỉ đạo vừa chú ý đến diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp uỷ cơ sở nhìn chung đã bám sát các quy định của Ban Bí thư, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Có thể khẳng định rằng, 5 năm qua, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng bộ khối, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Đảng bộ khối đã đạt những kết quả quan trọng: hoạt động SXKD của các doanh nghiệp đúng hướng, đúng pháp luật, không ngừng được mở rộng và phát triển, năng lực nhiều mặt- sức cạnh tranh được nâng lên, góp phần làm tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Việc làm, đời sống và các chế độ, chính sách đối với người lao động được chăm lo và cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn doanh nghiệp và trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tốt; nội bộ đoàn kết, thống nhất; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò của các tổ chức đảng được tăng cường và phát huy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các đoàn thể được quan tâm và có nhiều tiến bộ.

* Với những kết quả và thành tích đạt được trên các lĩnh vực họat động, 5 năm qua, Đảng bộ Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 -2011, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

Các doanh nghiệp và tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- 3 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
- 13 đơn vị và 5 cá nhân được tặng thưởng các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.
- 30 đơn vị và 12 cá nhân được tặng 80 cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- 45 đơn vị và 200 cá nhân được tặng 250 bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh.
- 43 đơn vị và trên 100 cá nhân được tặng 180 bằng khen của các Bộ, Ngành, Trung ương, cấp tỉnh.
- 41 đơn vị và cá nhân được vinh danh các danh hiệu của các ban, ngành Trung ương như: Sao Vàng Đất Việt, Cúp Vàng chất lượng, Cúp Vàng Thánh Gióng, Cúp Vàng sản phẩm Việt uy tín - Chất lượng, Cúp Vàng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cúp Vàng vì sự nghiệp phát triển cộng đồng, giải cầu Vàng cao phù hợp hợp tiêu chuẩn; giải thưởng trí tuệ Việt Nam, giải thưởng sáng tạo khoa học – kỷ thuật – công nghệ (VIIFOTECH), giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững; Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Doanh nhân làm theo lời Bác, ...

Từ thực tiễn trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã hình thành và xây dựng được nét truyền thống tiêu biểu - cũng có thể xem là những bài học kinh nghiệm bước đầu:

Một là, Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết của Đảng; cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với điều kiện của đơn vị, doanh nghiệp; triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện.

Hai là, giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Mọi hoạt động đều hướng tới phục vụ cho việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị trọng yếu là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững sự ổn định và phát triển doanh nghiệp bền vững, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và tham gia tích cực các hoạt động xã hội.

Ba là, thường xuyên sâu sát, gắn bó với cơ sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các ban, ngành liên quan để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh của doanh nghiệp.

Bốn là, chăm lo xây dựng, rèn luyện, giáo dục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên viên tham mưu các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trách nhiệm cao, có năng lực công tác tốt.

Năm là, chú trọng Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình Đảng bộ Khối, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; giữ vững và phát huy khối đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Bước sang giai đoạn mới, Đảng bộ khối doanh nghiệp đứng trước những khó khăn thách thức không nhỏ, song cũng có nhiều thuận lợi cơ bản.

Để xứng đáng với sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của các ban, ngành liên quan và niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ khối tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

* Thứ nhất: Tập trung lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo các đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ SXKD, ổn định và phát triển bền vững; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; không ngừng chăm lo cải thiện đời sống, bảo đảm các chế độ, chính sách đối với người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện- nhân đạo.

* Thứ hai: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển SXKD với đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, ngăn ngừa các vi phạm, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo đảm SXKD có hiệu quả, đúng pháp luật.

* Thứ ba: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị-tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có kết qủa các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ II. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xem đây là việc làm thường xuyên trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, trong mỗi cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

* Thứ tư: Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và Chi bộ; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tăng cường và coi trọng công tác cán bộ ở tất cả các khâu, xây dựng được đội ngũ cán bộ ngang tầm về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu đặt ra ngày càng cao cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp và của toàn Đảng bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

* Thứ năm: Nắm vững và vận dụng các Quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong từng loại hình doanh nghiệp, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp uỷ Đảng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động các đơn vị cơ sở.

* Thứ sáu: Tăng cường công tác vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; củng cố, phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị.

Với những kết quả và kinh nghiệm có được từ khi thành lập đến nay; với niềm phấn khởi, tự hào, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc và với trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; với sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng Đảng bộ TSVM, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, đưa Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.