Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 24/4/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức Bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự lễ Bế mạc có đồng chí Ngô Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí trong Ban Thường vụ, đại diện các ban, UBKT, Văn phòng Đảng ủy Khối, Ban Tổ chức lớp học và 69 đảng viên dự bị thuộc 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên đã được tiếp thu 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, ngoài ra các đồng chí còn được trang bị thêm 02 chuyên đề về An ninh Quốc phòng. Qua lớp học, các học viên đã được trang bị những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về các quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,... Từ đó học viên xác định niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước. Kết thúc khóa học 100% các học viên đạt yêu cầu, trong đó 36 học viên đạt giỏi (08 học viên xuất sắc), 33 học viên đạt khá. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 08 học viên đạt xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho 69 học viên hoàn thành khóa học.

Phát biểu tại buổi bế mạc, đồng chí Ngô Duy Thanh -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đồng chí đảng viên sau khi trở về đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, năng lực tổ chức, đủ sức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đang đặt ra, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới, xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Thị Hường