Khối thi đua Dịch vụ - Thương mại 1 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Chiều ngày 14/3/2018, tại Văn phòng Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế, Khối thi đua Dịch vụ - Thương mại 1 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Phan Thị Hồng Loan – Phó Giám đốc Sở nội vụ – Trưởng ban Thi đua khen thưởng Tỉnh Thừa Thiên Huế và đại diện 11 đơn vị thuộc Khối thi đua Dịch vụ – Thương mại 1.

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua tại Hội nghị bao gồm: Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (Trưởng khối), Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế (Phó trưởng khối), Công ty Điện lực Huế, Công ty CP Cảng Thuận An, Viễn thông Thừa Thiên Huế, Công ty CP Cảng Chân Mây, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Giao thông TT Huế, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng, Công ty Xe khách TT Huế, Công ty CP 1-5, Công ty CP Huetronics.

Các đơn vị đã cùng ký cam kết giao ước thi đua cùng nhau quyết tâm thi đua, học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Trong đó, tập trung thực hiện việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng góp hiệu quả kinh tế xã hội; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ; Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể vững mạnh; Công tác thi đua khen thưởng.

Bản ký kết giao ước thi đua còn nêu rõ bảng đánh giá, chấm điểm thi đua gồm các tiêu chí, thang điểm, đánh giá, xếp loại. Hội nghị ký kết giao ước thi đua là dịp để các đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.

Nguồn: Petrolimex Thừa Thiên Huế