Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Chiều ngày 30/01/2018, Đảng bộ NHCSXH tỉnh TT-Huế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tại Hội nghị, Đ/c Lê Hữu Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cũng như các Nghị quyết của Hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên của NHCSXH tỉnh TT-Huế.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Bốn Nghị quyết được ban hành gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Văn Đức Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh TT-Huế nêu rõ, việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) không những đòi hỏi các cán bộ, đảng viên của NHCSXH tỉnh TT-Huế phải nắm chắc nội dung, mà còn cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng chi bộ, xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Văn Đức Thọ cũng đề nghị các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), qua đó thực hiện học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ viết thu hoạch về nhận thức sâu sắc của mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt về bốn Nghị quyết nêu trên; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp để thực hiện các Nghị quyết trong công việc của NHCSXH tỉnh TT-Huế trong thời gian tới hiệu quả và thiết thực nhất./.

Việt Anh - Hữu Thọ