Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Tải về danh bạ điện thoại

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Hữu Hùng Bí thư Đảng ủy Khối

2

Hoàng Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thường trực ĐUK

3

Ngô Duy Thanh Phó Bí thư Đảng ủy Khối

4

Trương Công Bình UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức ĐUK

5

Phan Văn Hòa UVBTV, Chủ nhiệm UBKT ĐUK

6

Phạm Thanh Bình UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK

7

Dương Tuấn Anh UVBTV, BTĐU, Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế

8

Trương Công Nam UVBTV, BTĐU, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

9

Nguyễn Tạ Hiền UVBTV, BTĐU, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế

10

Nguyễn Văn Bình UVBCH ĐBK, BTĐU, Giám đốc Ngân hàng NNo & PTNT Việt Nam CN Thừa Thiên Huế

11

Nguyễn Bốn UVBCH ĐBK, PBTĐU, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Hương Giang

12

Nguyễn Thị Kim Dung UVBCH ĐBK, BTĐU, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược TW Medipharco - Tenamyd

13

Nguyễn Khoa Phong Điền UVBCH ĐBK, Phó BTĐU, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

14

Đỗ Văn Đính UVBCH ĐBK, BTĐU, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH NN MTV QLKTCT Thủy lợi TT.Huế

15

Lê Quý Định UVBCH ĐBK, Phó BTĐU, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

16

Dương Văn Hà UVBCH ĐBK, BTĐU, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thừa Thiến Huế

17

Dươn Quang Hạnh UVBCH ĐBK, BTĐU, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty QL & XD Đường bộ Thiên Thiên Huế

18

Nguyễn Thị Thanh Hiền UVBCH ĐBK, ĐUV, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế

19

Võ Quang Hiền UVBCH ĐBK, BTĐU, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế

20

Dương Đức Huy UVBCH ĐBK, BTCB, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết TT.Huế

21

Nguyễn Thị Quỳnh Nga UVBCH ĐBK, Phó Chánh Văn phòng ĐUK

22

Lê Ngọc Quang UVBCH ĐBK, Phó Chủ nhiệm UBKT ĐUK

23

Nguyễn Bá Quang UVBCH ĐBK, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dệt - May Huế

24

Đặng Văn Quý UVBCH ĐBK, UVBTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp

25

Lê Hùng Sơn UVBCH ĐBK, PBTĐU, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

26

Lê Thị Hồng Thủy UVBCH ĐBK, Phó Trưởng Ban Tổ chức ĐUK