Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng

Sáng 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng.

 • Cần thực hiện cho được lời Bác Hồ dạy: "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân"new

  Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, kể cả cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước phải tu tâm, tích đức, phải “vứt bỏ cái ba lô chủ nghĩa cá nhân” trong con người mình. Ngày 3-2-1969, Bác viết bài cuối cùng về đạo đức, Người căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải “Nâng cao đạo đức cách mạng. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. 

 • Phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện naynew

  Ngay từ những ngày đào tạo, bồi dưỡng các hạt giống cán bộ đầu tiên, Bác Hồ đã sớm nhận ra những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh “kiêu ngạo cộng sản”. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh “kiêu ngạo cộng sản” cũng là vấn đề rất cần thiết hiện nay.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

 • Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018 (10/09)

  Sáng 09/9/2018, tại Trung tâm Huyết học và truyền máu Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2018 cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

 • HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (31/07)

  Sáng ngày 27/7/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp