Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách

Ngày 24/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

GIẢI QUẦN VỢT - CẦU LÔNG - BÓNG BÀN 2017

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp