Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo, cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình: Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 cần chủ động, sáng tạo hơn nữa trong cách làm

Sáng 17/12, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình; đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng bộ phận giúp việc về Chỉ thị 03 đã chủ trì cuộc họp Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy vai trò hạt nhân của mỗi Bí thư Chi bộ

Chiều 13/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật 60 Bí thư Chi bộ xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối