Ban Bí thư công bố quyết định về Đảng ủy Ngoài nước

Sáng 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì buổi Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngoài nước.

Bế mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2015

Chiều ngày 12/9/2014, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã tổ chức bế mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 10, nhiệm kỳ 2011-2015 cho 84 quần chúng ưu tú của 19 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.


Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014). Ngày 16/8/2014, Ban Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cổng thông tin Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương này.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động các TCCS Đảng