Hội nghị trực báo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 24/6/2016, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối (UBKT ĐUK) đã tổ chức Hội nghị trực báo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm 2016.

Văn bản mới

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp