Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp kết nạp Đảng Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng ngày 26/4/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng dưỡng kết nạp Đảng Khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho 98 quần chúng ưu tú đến từ 52 TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Giải Quần vợt - Cầu lông - Bóng bàn truyền thống lần thứ VIII, năm 2016

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2016); Ngày Quốc tế lao động 1/5. Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (24/4/2007 - 24/4/2016).


Thông báo số 05-TB/TG về triệu tập lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Quy định 54 của Bộ Chính trị (khoá VIII); Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2016 của Đảng ủy KhốiTin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động các TCCS Đảng