Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2017

Sáng ngày 17/9/2017, tại Trung tâm Huyết học và truyền máu Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động Hiến máu tình nguyện đợt 2, năm 2017 cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp