Công văn số 406-CV/ĐUK của Đảng ủy KDN TT-Huế về hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2014

Thực hiện Quyết định 2826/QĐ-UBND, ngày 25/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao chỉ tiêu vận động Hiến máu tình nguyện năm 2014 và Công văn số 342-CV/ĐUK, ngày 11/02/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp về việc vận động hiến máu tình nguyện năm 2014.

Di chúc Hồ chủ tịch: 'Quần chúng chỉ yêu mến người có đạo đức'

“Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong di chúc.


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Giải Quần vợt - Cầu lông - Bóng bàn Truyền thống lần thứ VII năm 2014

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2014) thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2014), Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức giải Quần vợt - Cầu lông - Bóng bàn truyền thống lần thứ VII, năm 2014.Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động các TCCS Đảng